Книги

  • „Последните мигове и гробът на Васил Левски“ (1985)
  • „Гробът на Левски“ (1987)
  • „Кой и защо унищожи гроба на Васил Левски“ (2004, посмъртно)
  • „Бележки по тефтерчето на Васил Левски“ (2007, посмъртно)