Едно е било желанието на Апостола.

26.03.2019 0 By К Х

„Ако ме обесят, поне ще ми остане гробът в България. Всякой ще го знай.“